Misyonumuz

 Kuruluş amacı; Bozcaada’nın toplumsal, ekonomik, kültürel ve doğal tarihini derlemek, korumak ve yorumlamaktır. Yerel tarihi aydınlatacak kültürel malzemeler kullanarak, Bozcaada’dan gelmiş geçmiş kültürlerin ve halkının tarihini bütün çeşitliliği içinde herkes için anlaşılır hale getirmektir. Ziyaretçilerin Müzeyi kültürel miras ve doğal çevreye ilişkin değerleri geliştirecek güçlü bir araç olarak görmelerini, dolayısıyla kültürel farklılıklara saygıyı, Müzeyi ziyaret eden herkesin ayrı dil, din ve kültür özelliğine sahip iki toplumun bu adada yaşadığını ve yaşamaya devam etmekte olduğunu, tarihsel ve günümüz Bozcaada’sının, kültürünün anlaşılmasını ve bundan zevk alınmasını teşvik etmektir.